Wsparliśmy konkurs recytatorski

Zespół Szkól Ogólnokształcących nr 2 w Białej Podlaskiej już trzeci gościł uczestników Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Utworów Adama Mickiewicza. W konkursowej rywalizacji uczestniczyło aż 70 uczniów z Białej Podlaskiej oraz 25 innych miejscowości województwa lubelskiego.

W jury zasiedli: prof. Violetta Machnicka i dr Barbara Stelingowska z UPH w Siedlcach, dr Marta Wysocka i dr Przemysław Kaliszuk z UMCS w Lublinie, Bartosz Koterba – wykładowca KUL i dziennikarz Radia Lublin.

Wszyscy recytatorzy otrzymali dyplomy udziału w konkursie. Wicedyrerektor Marzena Paszkowska podziękowała za pracę komisji konkursowej i nauczycielom za trud przygotowania uczniów do konkursu. Najlepszym dyplomy i atrakcyjne nagrody książkowe wręczyła pani Małgorzata Kiec – Dyrektor Delegatury w Białej Podlaskiej Kuratorium Oświaty w Lublinie. 

W trzech kategoriach wiekowych przyznano 9 nagród oraz 6 wyróżnień. Wśród uczniów szkół podstawowych pierwsze miejsce zajęła: Maja Doroszuk ze Szkoły Podstawowej w Konstantynowie, drugie miejsce  Wiktoria Sulej ze Szkoły Podstawowej w Wólce Dobryńskiej a trzecie miejsce zdobyła Anna Węgrzyniak ze Szkoły Podstawowej w Styrzyńcu. Wyróżnienia przyznano: Gabrieli Sawczuk ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Białej Podlaskiej i Zuzannie Piątkowskiej ze Szkoły Podstawowej w Chotyłowie.

W grupie gimnazjalnej zwyciężyła Olga Koprianiuk z Publicznego Gimnazjum nr 1 w Wisznicach. Drugie miejsce przyznano Cezaremu Arseniukowi z Publicznego Gimnazjum nr 1 w Piszczacu, trzecie miejsce Julii Leszczyńskiej ze Szkoły Podstawowej w Dołdze. Wyróżnienia otrzymali: Grzegorz Lach – Publiczne Gimnazjum w Chotyłowie i Aleksander Przybysz – Publiczne Gimnazjum nr 5 w Białej Podlaskiej.

Natomiast w gronie uczestników ze szkół ponadgimnazjalnych najwyżej oceniono recytację Jakuba Demianiuka z Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Białej Podlaskiej. Drugie miejsce przyznano Kindze Sposób z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Radzyniu Podlaskim a trzecie Katarzynie Hapon reprezentującej Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Jabłoniu. Wyróżnione zostały: Katarzyna Motyka z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Parczewie i Weronika Siliwoniuk z Zespołu Szkół Technicznych w Międzyrzecu Podlaskim.