Ruszyła XIV edycja projektu dla młodzieży „Żyj finansowo!”

W roku szkolnym 2021/2022 Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej po raz czternasty realizuje projekt dla młodzieży szkół ponadpodstawowych z zakresu edukacji finansowej „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym”.

Projekt „Żyj finansowo!” na stałe wpisał się w działania edukacyjne podejmowane przez Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej. Co roku projekt cieszy się ogromnym zainteresowaniem, zarówno wśród nauczycieli, jak i uczniów. W listopadzie 2021 r. przeprowadzono rekrutację do projektu, kierując zaproszenie do nauczycieli przedsiębiorczości i przedmiotów ekonomicznych z całej Polski. Ponad 950 uczniów oraz 30 nauczycieli ze szkół ponadpodstawowych z 11 województw przystąpiło do udziału w XIV edycji projektu, w tym 25 uczniów z Zespołu Szkół Technicznych z Międzyrzeca Podlaskiego z nauczycielką przedsiębiorczości p. Beatą Szymańską.

W dniu 13 stycznia 2022 r. zrekrutowani nauczyciele wzięli udział w szkoleniu przygotowującym do prowadzenia zajęć w projekcie. Nauczyciele otrzymali również niezbędne materiały dydaktyczne: publikację „Żyj finansowo!”, przewodnik metodyczny, prezentacje multimedialne, scenariusze zajęć i inne pomocne materiały.

W ramach realizacji projektu uczniowie wezmą udział w 18-godzinnych, praktycznych warsztatach poświęconych zagadnieniom związanym z planowaniem finansowym, przyszłą pracą i karierą zawodową, budżetem, oszczędzaniem, inwestowaniem, kredytami i ubezpieczeniami oraz otrzymają bezpłatnie egzemplarz publikacji „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym”, opracowanej na potrzeby projektu przez dr. Dariusza Wieczorka. Realizacja zajęć w szkołach została zaplanowana na okres od 17 stycznia do 31 maja 2022 r. Po zakończeniu zajęć każdy uczeń otrzyma pisemne zaświadczenie potwierdzające udział w projekcie oraz drobny upominek. Podobne zaświadczenie otrzymają również nauczyciele.

Zaplanowało również przeprowadzenie konkursu dla wszystkich uczniów biorących udział w XIV edycji projektu. Zadaniem uczestników konkursu będzie przygotowanie pracy pisemnej na wskazany temat nawiązujący do tematyki zajęć realizowanych w ramach projektu. Autorzy 10 najlepszych prac zostaną zaproszeni do udziału w finale konkursu, który zaplanowano na czerwiec 2022 r. Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne, zaś pozostali finaliści – nagrody rzeczowe.

Realizacja projektu jest możliwa dzięki hojności, wsparciu i zaangażowaniu Sponsorów i Partnerów – SALTUS Ubezpieczenia, Polskiej Izby Ubezpieczeń, Fundacji Wspierania Ubezpieczeń Wzajemnych i Fundacji Grzegorza Biereckiego „Kocham Podlasie”.

Więcej informacji na temat projektu można znaleźć na: https://www.skef.pl/projekty/zyj-finansowo/