Kolejny mural odsłonięty

17 września br., w rocznicę sowieckiej napaści na Polskę, odbyły się w Woli Osowińskiej uroczyste obchody święta patrona miejscowej szkoły podstawowej – płk. Zdzisława Krasnodębskiego. W związku z tą okazją przedstawiciele gminy Borki oraz Senator Grzegorz Bierecki odsłonili mural poświęcony twórcy Dywizjonu 303.

Płk. pilota Zdzisława Krasnodębski, dowódcy legendarnego dywizjonu 303, przyszedł na świat w Woli Osowińskiej, tu wychowywał się i zdobywał wiedzę.

W uroczystym upamiętnieniu bohatera wzięli udział parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości: posłowie na Sejm RP Jan Szewczak i Marcin Duszek, senator RP Grzegorz Bierecki oraz wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk, kompania honorowa Wojska Polskiego garnizonu dęblińskiego, poczty sztandarowe szkół z Woli Osowińskiej i gminy Borki oraz licznie zgromadzona okoliczna ludność pielęgnująca pamięć wybitnego pilota i dowódcy. Uroczystości zainaugurowała msza święta, po której zgromadzeni udali się pod budynek Gminnego Ośrodka Kultury, gdzie odsłonięto mural upamiętiający pułkownika; kolejny, który powstał na Południowym Podlasiu staraniem fundacji Grzegorza Biereckiego „Kocham Podlasie”. Po odsłonięciu muralu zebrani przeszli pod pomnik przy szkole, gdzie został odegrany hymn państwowy, lotnicy z Dęblina oddali salwę honorową i odczytany został Apel Pamięci. Uczestnicy uroczystości złożyli kwiaty pod obeliskiem upamiętniającym Zdzisława Krasnodębskiego i wysłuchali programu artystycznego, przygotowanego przez uczniów, poświęconego patronowi szkoły oraz historii jego walki o wolną Polskę. Uroczystości zakończyły się uhonorowaniem laureatów konkursu plastycznego „Podniebne loty” oraz festiwalu pieśni biało-czerwonej „Uśmiech orła”, związanych z upamiętnieniem pułkownika pilota Zdzisława Krasnodębskiego. Nagrody wręczała Agnieszka Zając, dyrektor szkoły, Janusz Szewczak poseł na RP, senator RP Grzegorz Bierecki, wójt gminy Borki Radosław Sałata oraz wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk.