Kolejna edycja projektu „Żyj finansowo!” zakończona!

Projekt „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym” na stałe wpisał się w działalność edukacyjną Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej. W minionym roku szkolnym została zrealizowana czternasta edycja projektu. Działania projektu objęły swoim zasięgiem młodzież szkół ponadpodstawowych z całej Polski.

Każda edycja projektu „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym” cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród uczniów i nauczycieli. W ostatniej edycji, zakończonej 30 czerwca 2022 r., udział wzięła rekordowa liczba 937 uczniów i 30 nauczycieli ze szkół ponadpodstawowych różnego typu – liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych z całego kraju.

Uczestniczy projektu wzięli udział w 18-godzinnych bezpłatnych warsztatach z zakresu zarządzania finansami osobistymi oraz otrzymali nowatorską publikację „Żyj finansowo!” opracowaną na potrzeby projektu przez dr. Dariusza Wieczorka. W trakcie zajęć młodzież miała okazję zdobyć wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie m.in. planowania finansowego, budżetu, produktów i usług finansowych: kredytowych, oszczędnościowych, inwestycyjnych i ubezpieczeniowych. Warsztaty przeprowadzili doświadczeni nauczyciele podstaw przedsiębiorczości lub przedmiotów ekonomicznych, którzy uczestniczyli w szkoleniu przygotowującym do prowadzenia zajęć, zorganizowanym przez SKEF w styczniu 2022 r.

W ramach projektu został przeprowadzony konkurs dla uczniów, w którym wzięli udział wszyscy uczestnicy projektu. W pierwszym etapie konkursu zadaniem uczestników było przygotowanie pracy pisemnej, w której mieli odpowiedzieć na pytanie – oszczędzać czy inwestować?, przedstawiając swoje stanowisko oraz prezentując znane i popularne, a także nietypowe produkty oszczędnościowe i inwestycyjne. Nauczyciele wytypowali 58 najlepszych ich zdaniem prac, które następnie zostały zweryfikowane przez Jury konkursu. Autorzy 10 najwyżej ocenionych prac zostali zakwalifikowani do finału konkursu, który w tym roku odbył się w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym BOSS w Warszawie w terminie 10-12 czerwca. Finaliści konkursu zmierzyli się z przygotowanymi zestawami pytań i zadań, wykorzystując wiedzę zdobytą podczas zajęć warsztatowych „Żyj finansowo!”. Najlepszy okazał się być uczeń Technicznych Zakładów Naukowych z Częstochowy (woj. śląskie) – Jakub Walczak, który uzyskał najlepszy wynik zarówno w eliminacjach, jak i w finale. Opiekunem merytorycznym zwycięzcy była Pani Agnieszka Chobot. Kolejne miejsca na podium zajęły: II miejsce – Ilona Blaszyńska z Zespołu Szkół w Jordanowie (woj. małopolskie) i III miejsce – Wiktoria Kuźma z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Krotoszynie (woj. wielkopolskie). Laureaci zostali uhonorowani nagrodami pieniężnymi: 2 tys. zł za zajęcie I miejsca, 1,5 tys. zł – II miejsce i 1 tys. zł – III miejsce. Pozostali finaliści otrzymali nagrody rzeczowe. Cała „dziesiątka” otrzymała dodatkowo liczne upominki ufundowane przez Sponsorów i Partnerów projektu. Całość wydarzenia uświetniła wspólna kolacja.

Dzięki hojności, wsparciu i życzliwości Sponsorów i Partnerów projektu, którymi w tym roku byli: SALTUS Ubezpieczenia, Polska Izba Ubezpieczeń, Fundacja Wspierania Ubezpieczeń Wzajemnych, Fundacja Stefczyka, której Fundatorem jest Kasa Stefczyka oraz Fundacja Grzegorza Biereckiego „Kocham Podlasie”, wszyscy uczniowie i nauczyciele mogli wziąć udział w projekcie bezpłatnie.

Stowarzyszenie planuję realizację kolejnej, XV edycji projektu w nowym roku szkolnym. Nauczycieli przedsiębiorczości lub przedmiotów ekonomicznych zainteresowanych podjęciem współpracy przy realizacji projektu zachęcamy do odwiedzenia strony www.skef.pl, gdzie na jesień zostanie opublikowana informacja o rekrutacji do nowej edycji „Żyj finansowo!”.