Fundacja Grzegorza Biereckiego “Kocham Podlasie”

Fundacja „Kocham Podlasie”, to jedna z pierwszych instytucji, które z inicjatywy senatora Grzegorza Biereckiego rozpoczęły działalność na południowym Podlasiu. Fundacja “Kocham Podlasie” ma na celu wspieranie rozwoju Południowego Podlasia ( m.in. powiat bialski, parczewski i radzyński ) oraz jego mieszkańców. Powołany zarząd fundacji postawił sobie za cel realizację szeroko zakrojonych projektów inicjatyw społecznych, które aktywnie przyczyniać się będą do rozwoju naszego regionu. Wszystkich zainteresowanych tą ważną inicjatywą zapraszamy do zapoznania się z działalnością i programem Fundacji.

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez następujące działania:

  • organizowanie i sponsorowanie konkursów z różnych dziedzin sztuki, w szczególności literackich i muzycznych,
  • organizowanie i sponsorowanie wydarzeń z dziedziny kultury i sztuki,
  • wspieranie i promocja artystów oraz ich twórczości, poprzez sponsorowanie wystaw, spektakli, przedstawień, koncertów oraz fundowanie nagród lub stypendiów dla artystów,
  • wyposażanie placówek oświatowych w sprzęt i pomoce naukowe,
  • sponsorowanie klubów sportowych,
  • fundowanie nagród lub stypendiów dla uczniów lub studentów z ubogich rodzin,
  • sponsorowanie budowy lub konserwacji miejsc pamięci, w szczególności pomników i tablic pamiątkowych,
  • sponsorowanie konserwacji zabytków.

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.