Tuesday, 11 October 2016 15:45
"Żyj Finansowo" w L.O. im. I. Kraszewskiego
We wrześniu 2016 r. rozpoczęła się rekrutacja do dziewiątej edycji projektu „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym”. Patronat nad działaniami przeprowadzanymi w Liceum im. J.I. Kraszewskiego objęła Fundacja Kocham Podlasie

IX edycja projektu „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym” będzie wyjątkowa, ponieważ zostanie rozszerzona o dodatkowe 3 godziny lekcyjne. Dwie z nich dotyczyć będą tematyki związanej ze „ścieżką długu” – wierzycielami, firmami windykacyjnymi, przyczynami i konsekwencjami zadłużania oraz możliwościami wyjścia z długu. Trzecia zaś godzina będzie poświęcona Towarzystwom Ubezpieczeń Wzajemnych.

W związku z powyższym w dniu 4 listopada 2016 r. w Warszawie odbyło się szkolenie przygotowujące do IX edycji projektu, w którym wzięli udział trenerzy tegorocznej edycji projektu. Pani Aleksandra Juszczak – Manager ds. PR SKOK Ubezpieczenia opowiedziała o idei wzajemności na rynku finansowym na przykładzie Towarzystw Ubezpieczeń Wzajemnych. Zaś Pani Agnieszka Salach – Starszy specjalista ds. PR Grupa KRUK wprowadziła uczestników w tematykę z zakresu długu, przedstawiając edukacyjną rolę Grupy KRUK w szerzeniu wiedzy na temat finansów i zadłużenia. Grupę KRUK reprezentował także Pan Bartłomiej Zawistowski – Doradca Terenowy, Kierownik Regionu Północ.

W bialskim liceum Kraszewskiego, opiekunem projektu jest Pan Ireneusz Maj, nauczyciel historii i przedsiębiorczości. 

Aktualności