Tuesday, 13 March 2012 16:26 | Autor redakcja
Zapraszamy na Samorządową Konferencję Szkoleniową
Fundacja „AKADEMIA SAMORZĄDNOŚCI” oraz Fundacja Grzegorza Biereckiego „Kocham Podlasie” mają zaszczyt zaprosić na Samorządową Konferencję Szkoleniową: „Rozwój lokalny wyzwaniem XXI wieku” pod patronatem Senatora RP Grzegorza Biereckiego w dniu 17 marca 2012 roku Parczew, sala Urzędu Miasta


Program Konferencji:

 1. 9.30 Rejestracja uczestników
 2. 10.00 Powitanie i wprowadzenie do tematyki Grzegorz Bierecki, Senator RP; Izabela Kloc,  Wiceprzewodnicząca Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu RP

Część I: Aktualne problemy samorządów w Polsce

 1. 10.15 – 11.00 Zagrożenia dla systemu edukacji w Polsce – finansowanie oświaty, zmiany programowe i organizacyjne Marzena Machałek, Przewodnicząca Podkomisji ds. Finansów Samorządowych Sejmu RP
 2. 11.00 – 11.30 Raport stanowiący omówienie wyników badań zrealizowanych w ramach kampanii społecznej „Czas na Podlasie”  Dariusz Stefaniuk, organizator kampanii społecznej „Czas na Podlasie”

Część II: Wyzwania rozwojowe samorządu lokalnego

 1. 11.30 – 12.15 Rozwój w ujęciu globalistycznym, czy w zrównoważonym i trwałym?
 2. 12.15 – 12.30 Przerwa na kawę
 3. 12.30 – 13.15 Programowanie rozwoju zrównoważonego przez samorządy lokalne
 4. 13.15 – 14.00 Program ożywiania małych miast i obszarów wiejskich
 5. 14.00 – 14.15 Przerwa na kawę
 6. 14.15 – 15.45 Dyskusja pod hasłem: Rozwój lokalny a „kryzys światowy” z udziałem prelegentów oraz samorządowców.
 7. 15.45 – 16.00 Wnioski i podsumowanie  konferencji Grzegorz Bierecki, Senator RP; Izabela Kloc,  Wiceprzewodnicząca Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu RP

Prowadzenie konferencji:
Izabela Kloc – Prezes Akademii Samorządności oraz Dariusz Stefaniuk – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Biała Podlaska, Członek Zarządu Fundacji „Kocham Podlasie”

Wykłady poprowadzą:
Prof. zw. dr hab. Jerzy Żyżyński, Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski
Dr Karol Krajewski, Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademia Morska w Gdyni
Izabela Kloc, Prezes Akademii Samorządności

 Materiały szkoleniowe:
1. URZECZYWISTNIENIE ROZWOJU W SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM - ekspertyzy  Prof. zw. dr hab. Dr H. C. Franciszek Piontek, dr hab. Barbara Piontek, prof. nadzw. WSB
2. Założenia programowe: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I SAMORZĄDNOŚĆ – nowa jakość samorządu i samorządności w Polsce, dr hab. Barbara Piontek – redakcja naukowa, Izabela Kloc, Krzysztof Jurgiel – redakcja polityczna, wyd. Akademia Samorządności
3. Wyniki badań zrealizowanych w ramach kampanii społecznej „Czas na Podlasie”

Aktualności