Wednesday, 25 November 2015 11:01
Wsparliśmy III Festyn Kolejowy w Terespolu
W dniu 8 XI odbyła się już trzecia edycja Festynu „Kolej dawniej i dziś w Terespolu i okolicy”. Miejscem imprezy była sala konferencyjna przy Bibliotece Miejskiej w Terespolu.

Festyn Kolejowy jest to impreza cykliczna skupiająca z roku na rok coraz więcej osób, którym bliska jest idea zachowania od zapomnienia kolejowej tradycji naszego regionu. Przybywa pasjonatów i regionalistów, którzy pragną przekazać zdobyte informacje, dokumentację archiwalną, czy inne ciekawostki. Festyn jest chętnie odwiedzany przez byłych i obecnych pracowników kolei wraz z rodzinami. 

Festyn tradycyjnie składał się z dwóch zasadniczych części :

Części oficjalnej, czyli wystąpienia wieloletnich byłych i obecnych pracowników PKP z Terespola i okolicy, które mają charakter prelekcji z możliwością bezpośredniej dyskusji. W tym roku wystąpił pan Kazimierz Michalak, wieloletni pracownik kolejowy, jak też nauczyciel – wykładowca szkół kolejowych. Po nim zobaczyliśmy panią Ewę Lipowiecką, z ciekawie przekazanymi wspomnieniami wnuczki przedwojennego pracownika kolejowego stacji Chotyłów. Pani Ewa Lipowiecka przywiozła ze sobą sztandar Stowarzyszenia Kolejarzy Stacji Chotyłów z lat 1906-1935, którego ekspozycja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem.

Części artystycznej - w roku bieżącym część artystyczna zdominowana była przez licznie przybyłych młodych gości z zagranicy, a byli to harcerze z drużyny im. Ryszarda Snarskiego z Brześcia z panią Anną Paniszewą i młodzież szkolna z Kobrynia z opiekunką, panią Heleną Kaczan. Nie zawiodła również młodzież szkolna z Terespola, przygotowana przez pana Tomasza Jezuita.

Ponadto imprezie towarzyszyły wystawy i wydarzenia:
- wystawa fotograficzna dotycząca obiektów kolejowych, pracy kolejarzy i inne z prywatnego zbioru znanego fotoreportera Adama Trochimiuka z Białej Podlaskiej - prezentacji dokonał p. Cezary Nowogrodzki z Białej Podlaskiej,
- wystawa kolejnictwa z prywatnych zbiorów p. Sławomira Denickiego,
- wystawa zdjęć związanych z pracą na kolei mieszkańców Terespola, Brześcia, zarówno sprzed wojny jak i z lat powojennych. Zdjęcia zostały użyczone przez terespolską Prochownię,
- Od pierwszej edycji Festynu jest z nami również młodzież z Zespołu Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Małaszewiczach. W roku bieżącym młodzież z Małaszewicz wraz z p. dyrektorem Robertem Wieczorkiem zaprezentowała krótki, ale bardzo ciekawy film o swojej Szkole Kolejowej,
- Odbył się również konkurs plastyczny z nagrodami nt kolejnictwa dla młodszych uczestników festynu.

 

Oczywiście festyn był wspierany przez Burmistrza i Urząd Miasta w Terespolu oraz przez Miejski Ośrodek Kultury w Terespolu. Wsparcia finansowego udzieliła fundacja senatora Grzegorza Biereckiego.

Aktualności