Tuesday, 03 April 2012 15:21 | Autor Ilona Gabrylewicz
NIEZWYKŁA KONFERENCJA
17 marca w Parczewie odbyła się Samorządowa Konferencja Szkoleniowa „Rozwój lokalny wyzwaniem XXI wieku”.

Konferencję zorganizowaną pod patronatem senatora RP Grzegorza Biereckiego prowadzili Izabela Kloc, prezes Akademii Samorządności i Dariusz Stefaniuk z Fundacji „Kocham Podlasie”. Podczas konferencji wykłady wygłosili wybitni naukowcy z całej Polski, m.in. poseł Marzena Machałek, Izabela Kloc, prof. Jerzy Żyżyński z Uniwersytetu Warszawskiego oraz dr Karol Krajewski z Akademii Morskiej w Gdyni. Dlaczego właśnie Parczew został wybrany na miejsce konferencji? Ponieważ – jak wytłumaczył dr Karol Krajewski – „Parczew jest miastem sejmowym. Tu odbywały się polsko-litewskie sejmy i tu zapadło dla obu krajów wiele ważnych ustaleń. Jesteśmy tu po to, by uświadamiać gminy. Chcemy wspierać lokalnych samorządowców i pomagać w zmianach, by z dnia na dzień mieszkańcom południowego Podlasia żyło się lepiej”. – Dziękuję gospodarzowi dzisiejszego spotkania, burmistrzowi Pawłowi Kędrackiemu oraz przybyłym gościom za wygłoszone prelekcje. Chciałbym również prosić o wsparcie dla Tygodnika Podlaskiego, z którego jesteśmy dumni, na łamach którego chcielibyśmy pokazywać uczciwych samorządowców z południowego Podlasia” – spointował spotkanie senator Grzegorz Bierecki. Organizatorami konferencji była Fundacja „Akademia Samorządności” oraz Fundacja Grzegorza Biereckiego „Kocham Podlasie”.

Aktualności