Wednesday, 24 October 2012 16:26
Konkurs o Żołnierzach Wyklętych
Fundacja Grzegorza Biereckiego Kocham Podlasie rozpoczyna konkurs "W naszej pamięci Żołnierze Wyklęci" skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z miasta Biała Podlaska oraz powiatów bialskiego, radzyńskiego i parczewskiego.

Zachęcamy nauczycieli, rodziców i samych uczniów do wzięcia udziału w naszym konkursie poświęconym żołnierzom wyklętym. Patronem honorowym naszego konkursu jest Senator RP Grzegorz Bierecki. Konkursowi również patronują: Instytut Pamięci Narodowej i Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej.

Naszym celem jest kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży poprzez propagowanie i pogłębianie wiedzy o działalności oddziałów II Konspiracji w latach 1944-1963; kultywowanie wartości, ideałów i postaw żołnierzy Polskiego Podziemia Niepodległościowego po II Wojnie Światowej; zainspirowanie i zachęcenie młodzieży do podjęcia samodzielnych studiów nad historią, sięgania do źródeł historycznych, badań i oceny tych źródeł.
 
Przedmiotem konkursu jest przygotowanie pracy na temat Żołnierzy Wyklętych. Przedmiotem pracy może być postać wybranego dowódcy, żołnierza, oddziału, formacji. Praca może także dotyczyć wybranego wydarzenia – bitwy, procesu sądowego, stracenia itp. Praca może być w formie:
a) pisemnej;
b) słuchowiska radiowego;
c) filmu
d) prezentacji multimedialnej.
e) strony internetowej
 
Wielkość pracy – pisemnej - minimum 4 strony A4 (czcionka komputerowa Times New Roman 12, akapit 1,5 wiersza), słuchowiska radiowego – minimum 20 minut, filmu – minimum 10 minut, prezentacji multimedialnej – minimum 15 stron.
Praca może być uzupełniona załącznikami o dowolnym charakterze – zestawami fotografii, filmami itp. Jakość załączników będzie brana pod uwagę przy ocenie pracy. Praca może być połączeniem, wszystkich form wymienionych w podpunktach a, b, c, d i e.
Prace opisane w podpunktach b) i c) powinny być złożone na płytach dvd w 2 egzemplarzach.

Każda szkoła, której uczniowie wezmą udział w naszym konkursie otrzyma bezpłatnie mapę historyczną z walkami Żołnierzy Wyklętych na terenach powiatów: bialskiego, radzyńskiego, parczewskiego i łukowskiego.

Finał konkursu odbędzie się 1 marca w Narodowy Dzień Pamięci o Żołnierzach Wyklętych.

Nad merytorycznym przebiegiem konkursu będzie czuwało jury pod przewodnictwem Pana prof. Jana Żaryna.

Na osoby, których prace zostaną ocenione najwyżej czekają bardzo atrakcyjne nagrody.

Aktualności