Thursday, 10 September 2015 15:12
Kolejny mural odsłonięty
Niecodzienną oprawę miała inauguracja roku szkolnego w Dębowej Kłodzie. Przed gmachem miejscowego gimnazjum zgromadzili się nie tylko obecni uczniowie, ale także i ci, którym nie danym było rozpoczęcie nauki we wrześniu 1939 roku. Przybyli tu, by oddać hołd swoim towarzyszom broni, uwiecznionym na Muralu, szóstym już na Podlasiu; odsłoniętym nie tylko staraniem Fundacji Grzegorza Biereckiego Kocham Podlasie, ale przede wszystkim - lokalnej społeczności, dla której motto wszystkich Polaków: „Bóg – Honor – Ojczyzna” wciąż jest drogowskazem życiowej drogi.

To już szósty podlaski Mural, odsłonięty staraniem lokalnych społeczności oraz Fundacji Grzegorza Biereckiego „Kocham Podlasie”. Pozostałe znajdują się w Białej Podlaskiej, Parczewie, Białej k. Radzynia Podlaskiego oraz w Piszczacu. Istotą ich powstawania jest przywrócenie zbiorowej pamięci rodzimych bohaterów, którzy po 1945 kontynuowali walkę o wolną Polskę. Wielu z nich poległo, wielu ujętych skazano na kary śmieci bądź długoletniego więzienia. Tych, którzy przeżyli. władza komunistyczna represjonowała przez długie lata, wszystkich zaś – skazała na zapomnienie, bowiem – jak stwierdził wójt Radosław Kozak – po pięcioletniej okupacji niemieckiej rozpoczęła się trwająca prawie pół wieku okupacja sowiecka. Odsłonięcie Muralu poprzedziła msza święta, inaugurująca nowy rok szkolny 2015/2016 oraz otwarcie przedszkola w Dębowej Kłodzie, a zakończyła prelekcja o Żołnierzach Wyklętych, wygłoszona przez dr Justynę Kozak, historyka IPN, część artystyczna przygotowana przez młodzież oraz recital pieśni patriotycznych Beaty Anny Sokołowskiej. Senator Grzegorz Bierecki przeczytał i ofiarował młodzieży „Dekalog Polaka”, autorstwa Zofii Kossak-Szczuckiej, a opublikowany przez podziemne wydawnictwo w grudniu 1940 roku.

Bohaterowie Muralu w Dębowej Kłodzie:

Józef Strug – ur. w 1919 r., por. AK-WiN, po wkroczeniu Sowietów organizator i dowódca oddziału organizacji Wolność i Niezawisłość. Poległ 30 lipca 1947 r. w walce z grupą operacyjną UB – KBW w kolonii Sęków.

Czesław Czapliński – ur. w 1915 r., por AK-WiN, komendant placówki AK-WiN w Dębowej Kłodzie, od 1946 z-ca kom. obwodu. Aresztowany 9 stycznia 1947 r. Skazany na karę śmierci. Wyrok wykonano 17 stycznia 1947 r. na rynku w Sosnowicy.

Jan Łuć – ur. w 1926 r., zmobilizowany w  1947 r. do WP zdezerterował niespełna rok później, a w 1951 r. dołączył do oddziału Stanisława Kuchcewicza „Wiktora”. Aresztowany w 1953 r skazany został na 15 lat więzienia, które opuścił 14.12.1960 r


Debowa_galeria


Aktualności