Thursday, 21 September 2017 11:56
Kolejny mural odsłonięty
17 września br., w rocznicę sowieckiej napaści na Polskę, odbyły się w Woli Osowińskiej uroczyste obchody święta patrona miejscowej szkoły podstawowej – płk. Zdzisława Krasnodębskiego. W związku z tą okazją przedstawiciele gminy Borki oraz Senator Grzegorz Bierecki odsłonili mural poświęcony twórcy Dywizjonu 303.
Płk. pilota Zdzisława Krasnodębski, dowódcy legendarnego dywizjonu 303, przyszedł na świat w Woli Osowińskiej, tu wychowywał się i zdobywał wiedzę.
W uroczystym upamiętnieniu bohatera wzięli udział parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości: posłowie na Sejm RP Jan Szewczak i Marcin Duszek, senator RP Grzegorz Bierecki oraz wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk, kompania honorowa Wojska Polskiego garnizonu dęblińskiego, poczty sztandarowe szkół z Woli Osowińskiej i gminy Borki oraz licznie zgromadzona okoliczna ludność pielęgnująca pamięć wybitnego pilota i dowódcy. Uroczystości zainaugurowała msza święta, po której zgromadzeni udali się pod budynek Gminnego Ośrodka Kultury, gdzie odsłonięto mural upamiętiający pułkownika; kolejny, który powstał na Południowym Podlasiu staraniem fundacji Grzegorza Biereckiego „Kocham Podlasie”. Po odsłonięciu muralu zebrani przeszli pod pomnik przy szkole, gdzie został odegrany hymn państwowy, lotnicy z Dęblina oddali salwę honorową i odczytany został Apel Pamięci. Uczestnicy uroczystości złożyli kwiaty pod obeliskiem upamiętniającym Zdzisława Krasnodębskiego i wysłuchali programu artystycznego, przygotowanego przez uczniów, poświęconego patronowi szkoły oraz historii jego walki o wolną Polskę. Uroczystości zakończyły się uhonorowaniem laureatów konkursu plastycznego „Podniebne loty” oraz festiwalu pieśni biało-czerwonej „Uśmiech orła”, związanych z upamiętnieniem pułkownika pilota Zdzisława Krasnodębskiego. Nagrody wręczała Agnieszka Zając, dyrektor szkoły, Janusz Szewczak poseł na RP, senator RP Grzegorz Bierecki, wójt gminy Borki Radosław Sałata oraz wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk.
Aktualności