Tuesday, 22 August 2017 15:41
Kolejna edycja Festynu Kolejowego w Terespolu
20 sierpnia 2017 r. odbył się w terespolskiej Prochowni V Festyn „Kolej dawniej i dziś”. Inicjatywa Stowarzyszenia „Bugowiaki” została po raz kolejny wsparta przez Fundację Kocham Podlasie.

Festyn otworzył pan burmistrz Terespola, Jacek Danieluk, po nim głos zabrał prezes Bugowiaków, Wojciech Gałabuda. Obaj wspomnieli swoje rodzinne tradycje, związane z kolejnictwem i zaprosili do wspólnego uczestnictwa w imprezie. Po nich głos zabrała pani Bożena Anchim, która już do końca prowadziła konferansjerkę.

Tegoroczny Festyn miał zarówno przywoływać wspomnienia jak i kierować wzrok ku przyszłości transportu kolejowego w naszym regionie. Na początek dr Rafał Dmowski z Siedlec opowiedział o początkach kolei w Terespolu. Swój referat wzbogacił o wyświetlane fotografie, dokumentujące kolejne etapy rozwoju terespolskiej stacji i dworca.

Po nim głos zabrał pan Kazimierz Michalak z Łobaczewa, wspominając epizody ze swojej bogatej, kolejarskiej przeszłości. Podobną tematykę poruszył inny mieszkaniec Terespola, pan Mirosław Benich, który zgromadzonej publiczności zaprezentował szczegóły kilku znaczniejszych katastrof kolejowych i opowiedział o pracy współczesnego maszynisty kolejowego.

Wymienione wystąpienia przedzielone były przerwami, podczas których przybyli goście mogli skorzystać z poczęstunku w postaci gorącego bigosu oraz smażonych na kuchni polowej racuchów. Oferowano im również gorącą kawę i herbatę. Do zwiedzania dostępne były stałe ekspozycje Prochowni oraz wystawa historycznych zdjęć z kolekcji Muzeum Regionalnego w Siedlcach, udostępniona organizatorom dzięki uprzejmości dyrektora Muzeum, pana Sławomira Kordaczuka. Można było także oglądać zbiory kolekcjonerów z Siedleckiego Klubu Kolekcjonerów, panów Adama i Zbigniewa Krzeskich.

Festyn, który oficjalnie zaczął się o godz. 15, zakończył się po godz. 18. Jak co roku, przyciągnął obecnych i dawnych pracowników kolei, dając organizatorom motywację do pracy przy kolejnych edycjach imprezy.

Festyn nie miałby szans na sukces bez zaangażowania wielu osób i instytucji. Organizatorzy dziękują panom i paniom: Rafałowi Dmowskiemu, Sławomirowi Kordaczukowi, Kazimierzowi Michalakowi, Adamowi i Zbigniewowi Krzeskim, Mirosławowi Benichowi, Agnieszce Drab, Annie i Bożenie Anchim, Hannie Gałabudzie, Danucie Izdebskiej, Bogusławie Wysockiej, Mirosławie Parafiniuk, Grzegorzowi Ostowskiemu, Wojciechowi Tarasiukowi, Kołu Miłośników Fortyfikacji i Historii, Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Terespolu i Łukaszowi Pogorzelskiemu osobiście, Urzędowi Miejskiemu w Terespolu.

Specjalne podziękowania kierujemy do naszych sponsorów: Fundacji „Kocham Podlasie” senatora RP, Grzegorza Biereckiego, PKP Cargo Centrum Logistyczne w Małaszewiczach, Galerii Smaków, pana burmistrza Jacka Danieluka, pana sekretarza Józefa Paderewskiego, pana przewodniczącego Rady Miasta Jarosława Tarasiuka.

Wszystkim dziękujemy za wsparcie i zapraszamy za rok!

Stowarzyszenie „Bugowiaki”

Aktualności