Thursday, 02 March 2017 11:38
Już trzy rodziny zakończyły udział w VI edycji projektu „Pomóż oszczędzać rodzinie”!
W dniu 17 stycznia 2017 roku w bialskim Ośrodku Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego, odbyło się zakończenie udziału w projekcie dla rodzin z województwa lubelskiego. Na spotkanie przybyły dwie rodziny Pana Romana Sacewicza oraz Marzeny Romaniuk wraz z dziećmi. W uroczystości wzięli udział: Senator Rzeczpospolitej Polskiej Pan Grzegorz Bierecki, Poseł na Sejm Pan Jan Szewczak wraz z małżonką, Prezes Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej dr inż. Kazimierz Janiak, Prezes Fundacji „Kocham Podlasie” Pani Marzena Bierecka, Pani Marta Banach-Klujewska Pełnomocnik Kasy Stefczyka oraz Pani Monika Marchalewska mentor projektu.

Rodziny uczestniczące w projekcie nabyły praktyczne umiejętności z zakresu planowania wydatków i racjonalnego gospodarowania budżetem domowym. Nauczyły się kategoryzować swoje wydatki i kontrolować środki przeznaczane na nie, co miesiąc, dzięki czemu zaczęły bardziej świadomie i racjonalnie zarządzać swoimi domowymi finansami. Wszystkie rodziny z powodzeniem wytrwały do końca projektu a za trud i zaangażowanie włożone w prowadzenie budżetów domowych otrzymały czeki na kwotę 1 000 zł oraz upominki od Organizatora projektu – Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej oraz partnera – Fundację „Kocham Podlasie”.

Realizacja projektu „Pomóż oszczędzać rodzinie” była możliwa dzięki współpracy ze  Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową im. Franciszka Stefczyka oraz Fundacją Grzegorza Biereckiego „Kocham Podlasie” oraz wsparciu finansowemu Fundacji Stefczyka.

 

 

II etap projektu rozpoczęty…

Do drugiego etapu VI edycji projektu udało się przejść wszystkim pięciu rodzinom, które podjęły próbę nauki oszczędzania i planowania wydatków. W październiku rodziny odwiedziły Oddziały SKOK Stefczyka założyły konta oraz lokaty systematycznego oszczędzania. Przeszły tym samym do drugiego, sześciomiesięcznego etapu projektu. W tym czasie nadal będą prowadzić budżety domowe i planować wydatki a na założoną lokatę systematycznego oszczędzania odkładać środki na postawiony sobie na początku projektu cel.

Rozpoczęcie VI edycji projektu

W maju 2016 roku SKEF wspólnie z Partnerami – Fundacją im. Franciszka Stefczyka, Kasą Stefczyka oraz Fundacją „Kocham Podlasie”, po raz szósty objęło swoją opieką rodziny w ramach projektu „Pomóż oszczędzać rodzinie”. Projekt jest odpowiedzią na problemy rodzin o niskich dochodach, które nie miały szansy nabyć umiejętności świadomego korzystania z produktów dostępnych na rynku finansowym i tym samym są grupą społeczną narażoną na zjawisko nadmiernego zadłużenia.  Celem projektu jest edukacja rodzin w zakresie planowania i skutecznego zarządzania finansami osobistymi.

Tym razem pracę nad swoimi domowymi budżetami pod okiem mentorów ze Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej rozpoczęło pięć rodzin z Białej Podlaskiej, Środy Śląskiej, Lubaczowa oraz Gdańska.

Już niedługo poznamy wszystkich uczestników tegorocznej edycji. Wszystkim rodzinom życzymy wytrwałości!

Aktualności