Monday, 09 January 2017 09:43
Fundacja "Kocham Podlasie" z nagrodą!
17 raz władze powiatu bialskiego zaprosiły na uroczystość „Dobre, bo Bialskie”. Uroczysta gala została zorganizowana 5 stycznia w Białej Podlaskiej. Na spotkanie przybyły osoby duchowne, władze państwowe, samorządowe, służby mundurowe, przedstawiciele instytucji, firm i organizacji pozarządowych, z którymi powiat bialski współpracuje.

Zaszczytny tytuł „Dobre, bo Bialskie” przyznawany jest firmom, organizacjom, instytucjom i samorządom, które w istotny sposób przyczyniły się do rozwoju społecznego, gospodarczego oraz promocji powiatu bialskiego. Statuetkę i dyplom wręczali przewodniczący Rady Powiatu w Białej Podlaskiej Mariusz Kiczyński, starosta bialski Mariusz Filipiuk oraz wicestarosta bialski Janusz Skólimowski.

Jako pierwszemu tytuł przyznano Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z Międzyrzeca Podlaskiego. Następnie wyróżnienia otrzymali: FEDRO Sp. z o.o. z Osiecka z oddziałem w Szóstce, Gospodarstwo Rolne Uprawa Pieczarek Anna i Andrzej Śledź z Międzyrzeca Podlaskiego, Fundacja Grzegorza Biereckiego „Kocham Podlasie”. Piąta statuetka trafiła w ręce laureata konkursu „Gmina Lider Samorządności”, a został nim samorząd miasta Międzyrzec Podlaski.

Noworoczna gala była okazją do wręczenia odznak Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zasłużony dla Kultury Polskiej” oraz dyplomów osobom, które poprzez swoją postawę i pracę zawodową znacznie wyróżniły się w tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie polskiej kultury w powiecie bialskim. Odznakę otrzymali: Teresa Bartosiewicz – dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Konstantynowie, Bożena Pawlina – Maksymiuk – prezes Fundacji Nadbużański Uniwersytet Ludowy, Bolesław Szulej – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Sławatyczach, Wiesława Anna Zaremba – dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Drelowie, Zespół „Bagnoszki” z Drelowa oraz Maria Sawczuk – dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Konstantynowie. Dyplomy otrzymali: Ryszard Bielecki – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Łomazach, Aleksandra Melaniuk – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Leśnej Podlaskiej, Wiesława Tur – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Janowie Podlaskim. Medale i dyplomy wręczali wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk oraz starosta bialski.

 


Dobre Bo Bialskie


Aktualności